O predmetu

Ovaj predmet ima za cilj da vas upozna sa osnovnim jezicima i tehnologijama za razvoj web orjentisanih aplikacija.

Tokom semestra naučićete kako se programiraju internet klijenti i serveri (u Python jeziku) , kao se dizajniraju korisnički intefejsi (u HTML-u, CSS) i kako se razjijaju dinamičke (interaktivne) web aplikacije korišćenjem javaScript jezika i Data Object Modela (DOM).

Ova znanja sticaćete slušanjem predavanja i vežbi, kroz saradnju sa kolegama, a najviše kroz samostalan rad na vlastitom projektu.

Ovaj predmet se ne polaže na klasičan način. Dokaz da ste savladali potrebna znanja je vaš završeni projekat jedne web aplikacije. Na kraju semestra svoje aplikacije prezentirate javno pred kolegama i profesorom.

Literatura

1. Python Web Development

2. Python Network Programming

3. Introduction to Web Programming