Domaći zadatak br. 1

Kratko (sa jednom rečenicom) odgovorite na sledeća pitanja: Šta je klasa? Šta je objekat? Koje su osnovne komponente klase? Šta je apstrakcija? Šta je učaurivanje? Šta je nasleđivanje? Šta je polimorfizam? Šta je overloding metoda? Šta je overloding operatora? Kakve su prednosti korišćenja OO metoda? Rešenja poslati na adresu domaci@pmc-lab.com

ROK ZA ZAVRŠETAK DOMAĆEG ZADATKA JE 16.03.2018 u 20 h.