Domaći zadatak br. 7

Uraditi zadatke 9.8, 9.9 i 9.15 iz Vežbi na kraju poglavlju While petlja, kao i zadatke 10.21, 10.29 i 10.30 iz Vežbi na kraju poglavlju Algoritmi sa stringovima i listama

Na sajtu http://pythonanywhere.com možete da otvorite besplatan nalog. Sajt vam omogućava da vežbate python programiranje. Rešenja gornjih zadataka postavite na ovaj sajt. U meniju Account --> Teacher unesite profpopovic kao Teacher Name, kako bih mogao da pratim vas rad.

Ne zaboravite da ispred svakog resenja postavite i tekst zadatka u komentarskim linijama.

Rok za slanje rešenja je 06.12.2017 u 20 h.