Domaći zadatak br. 8

Uraditi zadatke 11.3, 11.13 i 11.14 iz Vežbi na kraju poglavlju Recnici,torke,skupovi, kao i zadatke 12.1 i 12.6 iz Vežbi na kraju poglavlju Tekst fajlovi

Na sajtu http://pythonanywhere.com možete da otvorite besplatan nalog. Sajt vam omogućava da vežbate python programiranje. Rešenja gornjih zadataka postavite na ovaj sajt. U meniju Account --> Teacher unesite profpopovic kao Teacher Name, kako bih mogao da pratim vas rad.

Ne zaboravite da ispred svakog resenja postavite i tekst zadatka u komentarskim linijama.

Rok za slanje rešenja je 12.12.2017 u 20 h.