Domaći zadatak br. 9

Uraditi zadatke 13.8 i 13.18 iz Vežbi na kraju poglavlju Funkcije, kao i zadatak 14.2 Vežbi na kraju poglavlju Objektno orjentisano programiranje

Na sajtu http://pythonanywhere.com možete da otvorite besplatan nalog. Sajt vam omogućava da vežbate python programiranje. Rešenja gornjih zadataka postavite na ovaj sajt. U meniju Account --> Teacher unesite profpopovic kao Teacher Name, kako bih mogao da pratim vas rad.

Ne zaboravite da ispred svakog resenja postavite i tekst zadatka u komentarskim linijama.

Rok za slanje rešenja je 19.12.2017 u 20 h.