Domaći zadatak br. 1

Proučiti sledeća poglavlja iz knjige Think OS:

  1. Compilation ( strana 1 - 6 )
  2. Processes ( strana 9 - 12 )
  3. Virtual memory ( strana 15 - 20 )
Napraviti kratak sažetak o najvažnijim konceptima razmatranim u gornjim poglavljima.
Ovaj sažetak će da nam posluži za razgovor na sledećim konsultacijama.
Sažetak možete da napravite kao dokument ili power-point prezentaciju.
Pošaljite sažetak na adresu domaci@pmc-lab.com, pre narednih konsultacija (pre 1.11.2017).