Domaći zadatak br. 2

Proučiti sledeća poglavlja iz knjige Think OS:

  1. More bits and bytes ( strana 31 - 36 )
  2. Files and file systems ( strana 23 - 29 )
Napraviti kratak sažetak o najvažnijim konceptima razmatranim u gornjim poglavljima.
Ovaj sažetak će da nam posluži za razgovor na sledećim konsultacijama.
Sažetak možete da napravite kao dokument ili power-point prezentaciju.
Pošaljite sažetak na adresu domaci@pmc-lab.com, pre narednih konsultacija (pre 14.11.2017).