Domaći zadatak br. 3

Proučiti sledeća poglavlja iz knjige Think OS:

  1. Memory management ( strana 39 - 44 )
  2. Caching ( strana 45 - 56 )
Napraviti kratak sažetak o najvažnijim konceptima razmatranim u gornjim poglavljima.
Ovaj sažetak će da nam posluži za razgovor na sledećim konsultacijama.
Sažetak možete da napravite kao dokument ili power-point prezentaciju.
Pošaljite sažetak na adresu domaci@pmc-lab.com, pre narednih konsultacija (pre 28.11.2017).