Domaći zadatak br. 4

Proučiti sledeća poglavlja iz knjige Think OS:

  1. Multitasking ( strana 57 - 62 )
  2. Treads ( strana 63 - 70)
Napraviti kratak sažetak o najvažnijim konceptima razmatranim u gornjim poglavljima.
Pošaljite sažetak na adresu domaci@pmc-lab.com, pre narednih konsultacija (pre 08.01.2018).